/Enerji / Alternatif Enerji / Á¬ÒÂȹ

Á¬ÒÂȹ [ Satış ]

Å·ÃÀ·ş×°Åú·¢ Å®×°Åú·¢ Á¬ÒÂȹ Å£×Ğ¿ã


ShangHaiShi - Çin | 02.06.2009| OrderID:88210

  • Á¬ÒÂȹ

Ürün Adı : Á¬ÒÂȹ

Marka : ÈÕº«

Menşei : ÉϺ£

Ambalaj : ͸Ã÷´ü°ü×°

Fiyat : ±ê×¼¹æ¸ñ

Gösterim : 1116

Teklif Sayısı : 0

Açıklama :

Æ·Ãû£ºÍâóԭµ¥ÕıÆ·--{ĞØÇ°ºûµû½áÑ©·Ä°ëĞäÁ¬Éíȹ/Á¬ÒÂȹ}/0.35KG ÈÈÂôÌص㣺ÃæÁϺܺà ¿îʽ·Ç³£¿ÉÈË ĞØÇ°µÄºûµû½áºÜĞŞĞØĞÎภ³ßÂ룺£¨µ¥Î»£ºÀåÃ×£© ¾ùÂë Ò³¤Ô¼79 ĞØΧԼ80 ¼ç¿íÔ¼39 Ìáʾ£º³ß´çʵ¼ÊÊÖÁ¿ Îó²î²»´óÓÚ2CM ÑÕÉ«£º»ÒÉ« °×É« ÃæÁÏ£ºÃŞ+Ñ©·ÄÅ·ÃÀ·ş×°Åú·¢Å®×°Å

Firma Adı :

ÉϺ£¿Ì¹ºÍÂó·Ş×°ÅÚ·¢ÓĞÏŞ¹«Ë¾

Firma Bilgileri Sayfası

Fiyat

±ê×¼¹æ¸ñ

Marka

ÈÕº«

Ambalaj

͸Ã÷´ü°ü×°

Ürünle İlgileniyorsanız?
Firma ile görüşünüz!

ÏÄ Ğ¡½ã

086-021-64808170
Firmanın Diğer Ürünleri

  1. Á¬ÒÂȹ
  2. Á¬ÒÂȹ
  3. Á¬ÒÂȹ

Firma İletişim Bilgileri

ÉϺ£¿Ì¹ºÍÂó·Ş×°ÅÚ·¢ÓĞÏŞ¹«Ë¾


ÉϺ£ÊĞãÉĞĞÇø¹ÅÁú·66Ū35ºÅ/ ShangHaiShi / Çin

086-021-64808170

Bu ürünle ilgili yorum yapılmamış

Á¬ÒÂȹ ile ilgili yorum yazınız

Yorum Yaz