/ TurkFreeZone / İstatistikler

TurkFreeZone.Com İstatistik Bilgileri

- Aktif Üye Sayısı .................. : 349.685

- Mal Alış Talep Sayısı ........... : 14.056

- Mal Satış Talep Sayısı ......... : 85.126

- Toplam Talep Sayısı ............ : 103.879

- Alış ve Satış taleplerine verilen cevap sayısı .... : 351.794
(TurkFreeZone.Com üzerinden gerçekleşen )

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Üye Dağılımı

- Türkiye ............. : 107.509

- Almanya ............: 2.525

- Amerika .............: 2.282

- Çin ....................: 221.989

- Hindistan ............: 1.456

- Ingiltere ..............: 710

- Pakistan .............: 577

- Rusya .................: 478