/ TurkFreeZone / İstatistikler

TurkFreeZone.Com İstatistik Bilgileri

- Aktif Üye Sayısı .................. : 348.529

- Mal Alış Talep Sayısı ........... : 14.045

- Mal Satış Talep Sayısı ......... : 83.788

- Toplam Talep Sayısı ............ : 102.525

- Alış ve Satış taleplerine verilen cevap sayısı .... : 351.580
(TurkFreeZone.Com üzerinden gerçekleşen )

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Üye Dağılımı

- Türkiye ............. : 107.230

- Almanya ............: 2.521

- Amerika .............: 2.259

- Çin ....................: 221.219

- Hindistan ............: 1.406

- Ingiltere ..............: 710

- Pakistan .............: 576

- Rusya .................: 476