/ TurkFreeZone / İstatistikler

TurkFreeZone.Com İstatistik Bilgileri

- Aktif Üye Sayısı .................. : 350.028

- Mal Alış Talep Sayısı ........... : 14.058

- Mal Satış Talep Sayısı ......... : 85.462

- Toplam Talep Sayısı ............ : 104.217

- Alış ve Satış taleplerine verilen cevap sayısı .... : 351.855
(TurkFreeZone.Com üzerinden gerçekleşen )

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Üye Dağılımı

- Türkiye ............. : 107.609

- Almanya ............: 2.525

- Amerika .............: 2.287

- Çin ....................: 222.209

- Hindistan ............: 1.466

- Ingiltere ..............: 710

- Pakistan .............: 578

- Rusya .................: 479