/ TurkFreeZone / İstatistikler

TurkFreeZone.Com İstatistik Bilgileri

- Aktif Üye Sayısı .................. : 347.872

- Mal Alış Talep Sayısı ........... : 14.041

- Mal Satış Talep Sayısı ......... : 83.310

- Toplam Talep Sayısı ............ : 102.043

- Alış ve Satış taleplerine verilen cevap sayısı .... : 351.535
(TurkFreeZone.Com üzerinden gerçekleşen )

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Üye Dağılımı

- Türkiye ............. : 107.098

- Almanya ............: 2.521

- Amerika .............: 2.248

- Çin ....................: 220.736

- Hindistan ............: 1.391

- Ingiltere ..............: 709

- Pakistan .............: 576

- Rusya .................: 476