/ TurkFreeZone / İstatistikler

TurkFreeZone.Com İstatistik Bilgileri

- Aktif Üye Sayısı .................. : 346.945

- Mal Alış Talep Sayısı ........... : 14.037

- Mal Satış Talep Sayısı ......... : 82.952

- Toplam Talep Sayısı ............ : 101.679

- Alış ve Satış taleplerine verilen cevap sayısı .... : 351.448
(TurkFreeZone.Com üzerinden gerçekleşen )

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Üye Dağılımı

- Türkiye ............. : 106.951

- Almanya ............: 2.520

- Amerika .............: 2.239

- Çin ....................: 219.996

- Hindistan ............: 1.381

- Ingiltere ..............: 708

- Pakistan .............: 573

- Rusya .................: 474