/ TurkFreeZone / İstatistikler

TurkFreeZone.Com İstatistik Bilgileri

- Aktif Üye Sayısı .................. : 349.168

- Mal Alış Talep Sayısı ........... : 14.049

- Mal Satış Talep Sayısı ......... : 84.594

- Toplam Talep Sayısı ............ : 103.337

- Alış ve Satış taleplerine verilen cevap sayısı .... : 351.715
(TurkFreeZone.Com üzerinden gerçekleşen )

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Üye Dağılımı

- Türkiye ............. : 107.380

- Almanya ............: 2.523

- Amerika .............: 2.270

- Çin ....................: 221.639

- Hindistan ............: 1.447

- Ingiltere ..............: 710

- Pakistan .............: 576

- Rusya .................: 478