/ TurkFreeZone / İstatistikler

TurkFreeZone.Com İstatistik Bilgileri

- Aktif Üye Sayısı .................. : 345.814

- Mal Alış Talep Sayısı ........... : 13.996

- Mal Satış Talep Sayısı ......... : 81.727

- Toplam Talep Sayısı ............ : 100.405

- Alış ve Satış taleplerine verilen cevap sayısı .... : 351.083
(TurkFreeZone.Com üzerinden gerçekleşen )

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Üye Dağılımı

- Türkiye ............. : 106.464

- Almanya ............: 2.516

- Amerika .............: 2.186

- Çin ....................: 219.569

- Hindistan ............: 1.361

- Ingiltere ..............: 705

- Pakistan .............: 570

- Rusya .................: 464